Vienai personai (24h) € 16.50
Papildus gulta (saliekama gulta) – € 10.00
Brokastis (vienai personai) – € 3.50
Malka vai ogles grilam – € 4.00

PIRTS
1-3 stundam:
4 personām vai vairāk – € 10.00/pers.
TIEM, KAS NAKŠŅO TELTĪ
Vienai personai (24h.) – € 4.00
Grila izmantošana– € 2.00
Malka vai ogles grilam – € 4.00
Hosteļa dušas izmantošana– € 2.00 (pēc saskanošana ar administraciju)

Auto-karavānu stāvvieta – € 7.00 (bēz elektrības nodrošināšanas)
Auto-karavānu stāvvieta – € 8.00 (ar elektrības nodrošināšanu)